GLI

Wat is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)?

De GLI is, gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. In deze interventie staat een combinatie van bewegen, gezonde voeding engedrags-verandering centraal.
Het is een tweejarig programma die mensen met een BMI tussen de 25 en de 40 helpt om af te vallen en om een gezonde leefstijl te hanteren.

Zorgprogramma

De GLI wordt in de vorm van een programma aangeboden. Dit kan individueel of in groepsverband. Een zorgprogramma maakt onderscheid in een behandelfase en een onderhoudsfase. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma is 24 aaneengesloten maanden. De startdatum van het zorgprogramma is de datum waarop het eerste face-to-face contact tussen de patiënt en zorgverlener plaatsvind

Naast meer bewegen en gezondere voeding is er aandacht voor meer aspecten van een gezonde leefstijl, zoals gezond slapen en het verminderen van stress.

Het doel van de inzet van de buurtsportcoach (samenwerking met stichting de Welle) is dat deelnemers tijdens het programma kennismaken met lokaal beweegaanbod vanuit een warme overdracht.”

“Wij verwachten van de deelnemers dat ze tijdens en na afloop zelfstandig gaan bewegen en gezonder blijven eten. We stimuleren mensen daarbij om in groepsverband te sporten of te bewegen. Uw huisarts of praktijkondersteuner of fysiotherapeut kan u meer vertellen over het programma en of u in aanmerking komt.”

Een verwijzing hiervoor van de huisarts is nodig.