Echografie

WAT IS ECHOGRAFIE


Echografie is bij de meeste mensen bekend vanuit de zwangerschaps- diagnostiek en het zichtbaar maken van het ongeboren kind.
Deze techniek kan ook heel goed worden toegepast om spieren, pezen, kapsels, banden, zenuwen en bloedvaten weer te geven.
Hoogfrequente geluidsgolven, die voor het menselijk oor niet waarneembaar zijn, worden het lichaam in gezonden.
Hierbij wordt een transducer rechtstreeks op de huid geplaatst. Deze transducer is in staat om de geluids- golven uit te zenden en terugkerende echo’s te ontvangen.
Echo’s ontstaan in het lichaam waar de ene structuur overgaat in een andere. Deze echo’s worden door een computer razend snel verwerkt tot een beeld op de monitor die dan de structuren die onder de huid liggen weergeven.

TOEPASSINGEN


Echografie wordt in onze praktijk onder andere toegepast bij het onderzoek naar aandoeningen van weke delen. In de onderstaande opsomming is aangegeven welke aandoeningen zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Welke diagnoses kunnen gesteld worden?
een spierblessure
een peesblessure
vochtopeenhopingen
een slijmbeursontsteking
een cyste
een verrekking of scheuring van gewrichtskapsel
verkalkingen

Wat kost echografie?
Echografie kost niets extra. Het is onderdeel van je behandeling.

HET ECHO ONDERZOEK


Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor het onderzoek, het is geheel pijnloos en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Het onderzoek zal tussen de 10 en 20 minuten in beslag nemen.
Er wordt een laagje gel op de transducer aangebracht, waarna deze over de huid bewogen wordt en de beelden op de monitor zichtbaar worden.
Tijdens het onderzoek kan de behandelaar u vragen bewegingen te maken welke dan op het beeldscherm gevolgd en beoordeeld kunnen worden. Ook de patiënt kan het onderzoek op de monitor volgen.