Claudicatio Intermittens

Claudicatio intermittens
Etalage benen
Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

Claudicatio intermittens betekent letterlijk hinken met tussenpozen. In Nederland is een veelgebruikte term voor deze aandoening “etalagebenen”. Als mensen pijn krijgen tijdens het lopen, en hierdoor tijdens het lopen even rust moeten nemen, doen zij net alsof zij naar etalages kijken. Hier komt de naam etalageziekte vandaan.

Claudicatio intermittens is een uiting van doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Slagaderverkalking komt bij ieder mens voor, het is een onderdeel van het ouderdomsproces. De bloedvaten worden door de jaren heen minder elastisch en stug en dik. De binnenkant van de slagader raakt beschadigd door het afzetten van vetten (cholesterol) en kalk, wat door het bloed vervoerd wordt. Hierdoor worden de bloedvaten steeds nauwer. Uiteindelijk kan er een flinke vernauwing ontstaan; een zogenaamde stenose. Op de plaats van de stenose kan er minder bloed passeren. Door de beschadiging en de trage stroomsnelheid van het bloed kunnen zich bij zo’n vernauwing gemakkelijk stolsels vormen. Zo’n stolsel kan een vat uiteindelijk geheel afsluiten, dit heet een occlusie. Doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van vernauwde of afgesloten slagaders kunnen op verschillende manieren tot uiting komen.

U heeft een verhoogd risico op het krijgen van PAV als u:
1. Ouder dan 50 bent.
2. Uit een familie komt waarin hart- en vaatziekten voorkomen.
3. Rookt of heeft gerookt.
4. Een hoge bloeddruk heeft.
5. Diabetes heeft.
6. Een hoog cholesterol niveau heeft.
7. Overgewicht heeft.
8. Te weinig lichaamsbeweging heeft.

Werkwijze:
Er worden gestandaardiseerde testen en meetinstrumenten gebruikt om de klachten te inventariseren, om behandeldoelstellingen te bepalen en om de behandeldoelstellingen te behalen en te evalueren.
Behandeldoelstellingen kunnen zijn:
• Vergroten van de pijnvrije en totale loopafstand.
• Verbeteren van het (duur)uithoudingsvermogen.
• Verhogen van de pijntolerantie / leren “door de pijn heen te lopen “.
• Overwinnen van angst voor inspanning.
• Verbeteren van het looppatroon.
• Ontwikkelen van een actieve leefstijl.
• Verbeteren van specifieke vaardigheden zoals traplopen.
• Geven van informatie en voorlichting.

Planning:
Door middel van een oefenprogramma op de praktijk, zowel individueel als in groepsverband, wordt specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken. Vooral loopoefeningen, kracht- en conditionele oefeningen maken deel uit van het programma.
Ook wordt het uitvoeren van huiswerkoefeningen gestimuleerd om het “loopgedrag” in de thuissituatie te verbeteren. Het programma kan, afhankelijk van de ernst van de problematiek, de duur hebben van enkele maanden tot een jaar.
Ik ben lid van het “Claudicationet” (Chronischzorgnet) van Nederland en van het HVL-Netwerk Twente en heb verschillende cursussen gevolgd voor behandeling van deze aandoening.

Het Kompas ,(voorspelling van het behandelings-resultaat).